Archive of published articles

Collection of articles written for various publications since 1996.


 

Business Service Management

Sistem March 2006, p. 8-9

March 2006

Every company can identify a handful of business processes that are crucial for most of their income. Business Service Management (BSM) ensures that the business processes are adequately supported by technology which allows them to seamlessly integrate in the day to day business functions. The ultimate goal is to ensure customer satisfaction which leads to successful business.


Business continuity management

Info SRC.SI, Year 2006/Issue 45, p. 24-31.

June 2006

The times are turbulent, abundant with unexpected events: malfunctions, illnesses and human error on the one hand combined with natural disasters and malicious acts on the other. Are companies aware of the seriousness of such threats and are they doing anything to ensure business continuity?


Project portfolio management

Sistem January 2006, p. 9-11.

January 2006

Many companies don’t have defined criteria upon which to choose which IT projects to implement. Often, projects are chosen based on gut feel of the business managers and sometimes even by decisions of IT management. Because there are usually too many projects to choose from and too few resources to implement them all, companies should consider formal project portfolio management.


Service oriented architecture

Sistem July-August 2005, p. 35-36.

July 2005

A service oriented architecture enables a company to combine disparate IT solutions and information systems so that they can talk to each other. The building blocks to consider are how to combine the business processes, underlying data structures and the program code into a common IT infrastructure.


ERP support for business processes

ERP implementation projects often take years to implement and consume enormous resources. Such projects are not always successful. The biggest challenge is to decide whether to customize the ERP solution so that it fits the business processes of the company or whether it would be less painful to simply adapt the business processes to fit the chosen soution. — Article published in Sistem June 2005, p. 10-14.


The role of databases in 2005

Companies often treat data as a burden: data is something that must be stored, secured and backed-up. Too often they don’t realize that data is something to be consumed, valued and used to help the company achieve better results by examining past data and making sound business decisions based on the results. Databases must support both the storage and retrieval easily. — Article published in Sistem May 2005, p. 26-28.


Open source databases in business solutions

When choosing a database companies often look at the price. It is worth considering that the initial cost of buying a databases is not all, they should consider total cost of ownership including also the cost of infrastructure where the database will run, installation, administration, maintenance and training. Read the article… — Article published in Finance, February 6, 2005.


Open source databases

Databases are expected not only to deliver superior performance, they must also offer various functionalities through user friendly interfaces. Open source databases represent a low cost alternative to the more expensive commercial databases and are especially welcome in new solutions that don’t require many advanced functionalities. — Article published in Sistem December 2003, p. 18-20.


Federated databases

Companies acquire other companies or they spin off their business units. How do we handle a unified view of customers, analyze data and conduct business after a merger? — Article published in Sistem March 2003, p. 22-24.


Databases in the internet age

Databases have always been the central part of information systems. In the current times of the internet and e-commerce, databases must support these types of applications. — Article published in Sistem March 2002, p. 22-23.


Linux databases

Manufacturers of well known databases are seriously considering Linux as a platform to be supported with their products. They face competition from non-commercial offerings. — Article published in Sistem March 2001, p. 24-25.


Gathering user requirements for an IT solution

Gathering user requirements is a required step in any IT solution implementation. This holds true for operational systems as well as business intelligence solutions. The project success depends on the quality of the requirements because they serve to align users’ expectations with the developers’ understanding of the solution. — Paper presented at Dnevi slovenske informatike 2000.


From year 2000 to 10000

Many companies suffered considerable costs to prepare their information systems for the year 2000. Now that the big night is over and we are well into the year 2000, it is a valid question why nothing drastic happened with respect to the Y2K bug and whether it was all just a lot of hype from consultants who found it a convenient way to earn money. — Article published in Sistem marec/April 2000, p. 14-16.


Large or small data warehouse

Podjetja, ki se lotevajo gradnje skladišč podatkov, se morajo odločiti, ali bodo zgradila eno veliko vseobsegajoče skladišče podatkov ali bodo gradnjo razbila v več ločenih manjših skladišč podatkov (angl. data mart). — Sistem junij-avgust 1999, p. 4-5


Data warehouse methodology

Metodologija gradnje podatkovnih skladišč se razlikuje od postopka gradnje klasičnih informacijskih sistemov. Značilne metodologije za gradnjo podatkovnih skladišč slonijo na principih evolutivnega in/ali iterativnega pristopa, ki omogočajo hitro izdelavo rešitev in prilagodljivost sprotnim spremembam. — Paper presented at Dnevi slovenske informatike 1999


Era of data warehousing

Vse očitneje postaja, da skladišča podatkov niso le modna muha, kakor so še pred kakim letom menili dvomljivci. Vse več podjetij se odloča za njihovo gradnjo in čeprav jih mnoga šele preizkušajo ali postopno uvajajo, je tudi že nekaj takih, ki z njimi že dosegajo učinke in izboljšujejo poslovanje. — Article published in Sistem junij-september 1998, p. 14-17


Year 2000 is not far away

Le še slabi dve leti nas ločita od dneva, ko se bo – po napovedih nekaterih skrajnežev – ustavil svet. Vsa sodobna tehnologija, vključno z računalniki, telefoni, varnostnimi sistemi, prometno signalizacijo, bančnimi avtomati, sateliti in sorodno opremo, bo nehala delovati, ker se ne bo znala prilagoditi datumu z letnico 2000. — Article published in Sistem februar/marec 1998, p. 8-15


Postopna gradnja informacijskih skladišč

Gradnja informacijskega skladišča za potrebe vseh področij poslovanja v podjetju je velika in tvegana naložba. Da bi zmanjšali tveganje in začetno naložbo, je bolje začeti z gradnjo majhnega, specializiranega informacijskega skladišča in ga postopoma dograjevati. Pri tem je koristno uporabiti strojno in programsko opremo s stopnjevano prilagodljivostjo. — Article published in Sistem april 1997, p. 134-137


How to choose a relational database

Baza podatkov je osrednji del vsakega informacijskega sistema. Če informacijski sistem ni izrazito specializiran, je ta baza podatkov najverjetneje relacijska. Kako izmed vseh relacijskih baz podatkov na trgu izbrati najprimernejšo, pa je dolga zgodba brez pravega konca. — Article published in Sistem december 1996, p. 140-146


Optimizing information system performance

Iz izkušenj vemo, da noben informacijski sistem ne deluje tako hitro, kakor bi si želeli uporabniki. Razvijalci in vzdrževalci informacijskih sistemov morajo nenehno zadovoljevati uporabniške potrebe po čim večji odzivnosti, saj postaja vse očitneje, da slaba odzivnost informacijskega sistema ne povzroča le slabe volje uporabnikov, ampak vpliva tudi na učinkovitost poslovanja podjetja. — Article published in Sistem november 1996, p. 132-138


Data warehouse in the internet

Informacijska skladišča in intraneti v podjetjih v zadnjem času rastejo kot gobe po dežju. S priključitvijo informacijskega skladišča na intranet skladišče približamo večjemu številu uporabnikov in jim poenostavimo delo z njim. — Article published in Sistem oktober 1996, p. 130-131


Very large databases

Velikost baz podatkov v informacijskih sistemih se nenehno veča in se ni ustavilo niti s prihodom informacijskih skladišč in zahtev po sprotnem analiziranju velikega števila podatkov. Zato je v zadnjem času nastalo nekaj novih tehnologij, ki olajšajo delo z zelo velikimi bazami podatkov. — Article published in Sistem oktober 1996, p. 136-140


Object-relational databases

Relacijske baze podatkov, danes daleč najbolj razširjen mehanizem za shranjevanje podatkov, ne zadoščajo več potrebam po obvladovanju zapletenih podatkov, kakršne srečujemo v vsakdanjem življenju. V prihodnje lahko v relacijskih bazah podatkov pričakujemo razširitve v obliki predmetnih dodatkov. — Sistem september 1996, p. 120-123


Data mining

Ena izmed najnovejših tehnologij v zvezi z informacijskimi skladišči je izkopavanje podatkov. Paket MineSet podjetja Silicon Graphics vsebuje orodja, ki omogočajo uporabnikom, da izkopljejo podatke in jih tudi učinkovito vizuelno predstavijo. Izraz izkopavanje podatkov (data mining) izvira iz podobnosti med izkopavanjem podatkov iz velikih baz podatkov in izkopavanjem dragocenih surovin iz rudnikov. — Article published in Sistem september 1996, p. 129-132


Gathering requirements for an information system

Pred začetkom gradnje vsakega informacijskega sistema je treba pripraviti zahteve, ki naj bi jih ta izpolnil. Od kakovosti teh zahtev je precej odvisen uspeh vsega informacijskega sistema. — Article published in Sistem julij/avgust 1996, p. 185-188


Outsourcing

Podjetja se v vse večji meri odločajo, da zaupajo del svojega poslovanja zunanjim izvajalcem, predvsem zaradi zniževanja stroškov. Izbira in sodelovanje z zunanjim izvajalcem je občutljivo in tvegano dejanje, ima pa tudi številne prednosti. — Sistem junij 1996, p. 146-150


More than a database

V sodobne relacijske baze podatkov lahko razen podatkov shranjujemo tudi proceduralne predmete, kot so vezi nad podatki, shranjene procedure in pravila poslovanja. — Article published in Sistem junij 1996, p. 150-152


Getting ready for year 2000

Na prehodu v novo leto 2000 bodo velika praznovanja. Da bi že sedaj začeli načrtovati novoletne zabave? No, tako zelo se še ne mudi. Ampak za pripravo računalniških programov, da bodo pravilno delovali tudi po letu 2000, pa ni več veliko časa. Računalniški programi, ki uporabljajo datum in ga shranjujejo v obliki brez stoletja, bodo po letu 2000 delovali nepredvidljivo, napačno ali pa bodo sploh odpovedali, zato jih bo treba popraviti. — Article published in Sistem april 1996, p. 144-146


Loading data into the data warehouse

Zanesljivost informacij, ki jih je mogoče dobiti iz skladišča podatkov, je odvisna od kakovosti podatkov, shranjenih v njem. Do kakovostnih podatkov in podatkov o podatkih pa lahko pridemo na več načinov. Napačni, netočni in nepravilno uporabljeni podatki vodijo do napačnih rezultatov, zato je treba pri pripravi in uporabi skladišča podatkov posvetiti posebno skrb točnosti podatkov v skladišču. — Article published in Sistem marec 1996, p. 128-132


Data warehousing

Da bi lahko dosegali dobre poslovne odločitve, morajo biti vse poslovne informacije, ki jih potrebujejo analitiki, zbrane na enem mestu. Skladišča podatkov so ključna za urejanje in hiter ter preprost dostop do teh informacij. Računalniške rešitve, ki nudijo podporo poslovnemu odločanju, slonijo na skupnem skladišču podatkov (data warehouse), v katerem so zbrani in pametno urejeni vsi potrebni podatki poslovanja podjetja. — Article published in Sistem februar 1996, p. 120-124


Multidimensional databases

Relational databases are not suitable for business analyses. Multidimensional databases have been emerging recently to fulfill this need. — Article published in Sistem januar 1996, p. 134-137

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *